Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Dt-keskus Tmi Infra Talo 

44440 Räihä, Äänekoski

050 5611096

info@dt-keskus.fi

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Jouni Saunamäki

050 5611096

info@dt-keskus.fi

 

3. Rekisterin nimi

Dt-keskuksen asiakastietorekisteri

 

4. Oikeusperuste sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoidon ja markkinoinnin mahdollistava etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä mahdollisuus laskutukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostisosoite. Keräämme vain välttämättömimmän tiedon, joka riittää kattamaan lain nojalla kohdistuvat velvollisuutemme sekä täyttämään sopimuksen asiakkaan kanssa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot asiakas luovuttaa tilausta tehdessään omalla suostumuksellaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja rekisteriin on pääsy vain niillä valtuutetuilla henkilöillä, joille työnkuvansa vuoksi se on tarpeellista.  Tilauksia käsittelevän henkilökuntamme lisäksi tällaisia henkilöitä voivat olla verkkosivuilla työskentelevät digitoimistot.

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti suojatulla palvelimella.

 

9. Tarkistusoikeus ja vaatimusoikeus tiedon korjaamiseen

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista ajantasaisiksi. 

Halutessaan henkilö voi tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia oikaisua tallennettuihin tietoihin, lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyyntöä käsitellessään, todistuttaa pyytäjän henkilöllisyys. Todistetulla henkilöllisyydellä varmennetaan sitä, ettei asiakasrekisterin tietoja koskaan luovuteta ulkopuolisille, niille kuulumattomille tahoille. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle Eu:n tietosuoja-asetukssa määritetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetuilla henkilöillä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Oikeutta ”tulla unohdetuksi” voidaan soveltaa vain, mikäli meillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta jatkaa asiakastietojen käsittelyä tai säilyttämistä. Rekisterissä olevilla henkilöillä on Eu:n yleisen tietosuoja-asetusten mukaiset oikeudet mm. henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus todistuttaa pyytäjän henkilöllisyys. Todistetulla henkilöllisyydellä varmennetaan sitä,  ettei asiakasrekisterin tietoja koskaan luovuteta ulkopuolisille, niille kuulumattomille tahoille. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa määritetyssä ajassa (kuukauden kuluessa.)

 

11. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä joilla kerätyn datan avulla parannetaan verkkosivun toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden tuottamaa dataa käytetään osana markkinoinnin automaatioita, eikä se sisällä henkilötietoja.